کانون فرهنگی آموزش قلم چی شهرستان ایوان
 
قالب وبلاگ

سؤال‌های دام دار یا پر چالش طبق تعریف علمی  و آماری ، سؤالاتی است که ميزان ارجاع به گزينه‌اي

غير از گزينه‌ي پاسخ قابل ملاحظه باشد.

(11 % يا درصد بيش‌تري از پاسخ دهندگان به يك آزمون، به گزينه‌اي غير از گزينه‌ي پاسخ جواب ‌دهند.)

 این سؤالات توسط طراحان متخصص به عمد جهت سنجش میزان دقت و ذکاوت آزمون دهندگان طراحي

می شود.

از آن جایی که تأثیر پاسخ های نادرست کم تر از تأ ثیر پاسخ های درست در آزمون های گزینش علمی و

کنکور نیست بر آن شدیم تا در آزمون‌هاي تابستان به بررسي سؤال‌هاي دام‌دار كنكور سراسري سال 93

بپردازيم .

شما دوستان عزيزي كه خواستار شركت در كنكور سال 94 هستيد، مي‌توانيد از نكته‌هاي مطرح شده

در اين سؤال‌ها استفاده كنيد و دقت خود را در هنگام پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي چهارگزينه‌اي افزايش

 دهيد.

.

سؤال‌هاي دام‌دار كنكور93/زيست‌شناسي

 

تحليل گزينه‌هاي دام

 
[ شنبه 4 مرداد1393 ] [ 10:33 ] [ مصطفی کریمی ]

در آزمون 10مرداد دانش‌آموزان سال چهارم تجربي اين مبحث را امتحان خواهند داد. در مطلب زير خلاصه‌اي از اين فصل آورده شده است.

1)      جريان عصبي در يك نورون هميشه يك طرفه و از دندريت به جسم سلولي و از جسم سلولي به آكسون است.

2)      دندريت‌ها، گيرنده‌ي پيام عصبي و آكسون‌ها انتقال دهنده‌ي پيام عصبي هستند.

3)      غلاف ميلين ماده‌اي از جنس پروتئين و فسفوليپيد (از جنس غشا) است كه در بسياري از نورون‌ها توسط سلول‌هاي پشتيبان ساخته مي‌شود و پيرامون دندريت و آكسون را مي‌پوشاند. ميلين نسبت به جريان عصبي عايق است.

4)      قسمت‌هايي از دندريت يا آكسون كه فاقد غلاف ميلين هستند گره‌ي رانويه نام دارند.

5)      هدايت پيام عصبي در رشته‌هاي داراي ميلين سريعتر است زيرا وقتي جريان عصبي در طول رشته حركت مي‌كند، از يك گره به گره‌ي ديگر مي‌جهد.

6)      باز شدن كانال دريچه‌دار سديمي و سپس كانال دريچه‌دار پتاسيمي باعث ايجاد پتانسيل عمل مي‌شوند ولي پس از بسته شدن اين دريچه‌ها، افزايش فعاليت پمپ سديم _ پتاسيم موجب برقراري پتانسيل آرامش مي‌شود و غلظت يون‌ها به حالت اوليه برمي‌گرداند.

7)      پتانسيل آرامش زماني تعريف مي‌شود كه نورون در حال فعاليت عصبي نيست. اختلاف پتانسيل الكتريكي بين دو سوي غشا در اين حالت، پتانسيل آرامش نام دارد.

8)      در هنگام پتانسيل آرامش، پتانسيل درون سلول نسبت به بيرون آن منفي‌تر است.

9)      در حالت عادي غلظت يون سديم در خارج نورون بسيار بيشتر از غلظت آن در درون سلول است. در حالت استراحت، نفوذپذيري غشا به يون‌هاي پتاسيم بسيار بيشتر از نفوذپذيري آن به يون‌هاي سديم است.

10)   در غشاي سلول‌ها، پروتئيني به نام پمپ سديم _ پتاسيم وجود دارد كه با انتقال فعال و صرف ATP، يون‌هاي سديم را به خارج و يون‌هاي پتاسيم را به داخل سلول مي‌راند.

11)   پتانسيل عمل عبارت است از تغيير ناگهاني و شديد اختلاف پتانسيل بين دو سوي غشا كه در مدت زمان كوتاهي انجام مي‌شود و طي آن پتانسيل داخل غشا در مدت بسيار كوتاهي نسبت به خارج مثبت‌تر مي‌شود و بلافاصله به حالت اول خود برمي‌گردد و منفي‌تر مي‌شود.

12)   پتانسيل عمل در دو مرحله انجام مي‌گيرد:

ورود ناگهاني سديم به داخل سلول كه در اين مرحله كانال‌هاي دريچه‌دار سديمي باز هستند.

خروج ناگهاني يون‌هاي پتاسيم از سلول كه در اين مرحله كانال‌هاي دريچه‌دار پتاسيمي باز هستند.

13)   محل ارتباط نورون با سلول ديگر سيناپس نام دارد. سيناپس آكسون را با دندريت، جسم سلولي ، سلول ماهيچه‌اي يا غده مرتبط مي‌كند.

14)   براي ساخت و ترشح انتقال‌دهنده‌هاي عصبي علاوه بر محرك‌هاي مختلف محيطي، عوامل هورموني نيز دخالت دارند.

15)   نيكوتين در مغز عملكردي مانند انتقال دهنده‌ي عصبي استيل كولين دارد.

16)   مواد مخدر در تسكين درد و القاي خواب نقش دارند و به همين دليل بعضي مواد روان‌گردان به عنوان دارو نيز استفاده مي‌شوند.

17)   مغز مركز اصلي پردازش در بدن است.

18)   قشر مخ، لايه‌ي چين‌خورده‌ي خارجي است. اين چين خوردگي‌ها باعث افزايش سطح در ناحيه‌ي مخ مي‌شود و كمك مي‌كند كه مغز درون جمجمه جا بگيرد. جسم سلولي نورون‌ها در آن قرار دارند و بخش خاكستري نام دارد.

19)   نيمكره‌هاي راست و چپ مخ توسط دسته‌اي از تارهاي عصبي به نام جسم پينه‌اي به هم مرتبط هستند.

20)   مخچه در پشت ساقه ي مغز قرار دارد، كرمينه بين دو نيمكره‌ي آن قرار گرفته و اين اندام مهمترين مركز هماهنگي و يادگيري حركات لازم براي تنظيم حالت بدن و حفظ تعادل است.

21)   بصل‌النخاع پايين ترين بخش مغز است.

22)   تالاموس در بالاي ساقه‌ي مغز قرار دارد، در پردازش اطلاعات حسي نقش مهمي دارد، اطلاعات حسي را از اغلب نقاط بدن دريافت و تقويت كرده و به بخش‌هاي مربوطه در قشر مخ مي‌فرستد.

23)   هيپوتالاموس در زير تالاموس قرار دارد و مهمترين غده‌اي است كه مستقيما تحت تاثير محيط و عوامل محيطي قرار مي‌گيرد، به همراه بصل‌النخاع فعاليت‌هاي حياتي بدن مانند تنفس و ضربان قلب را تنظيم مي‌كند، مركز احساس تشنگي و گرسنگي و تنظيم دماي مركزي بدن است، بسياري از اعمال غده‌هاي درون‌ريز بدن را كنترل مي‌كند.

24)   دستگاه ليمبيك نقش مهمي در حافظه، يادگيري و احساسات (مانند احساس رضايت و لذت) دارد.

25)   نخاع 31جفت عصب دارد و هر عصب داراي دو ريشه است: ريشه‌ي شكمي (محتوي نورون‌هاي حركتي) و ريشه‌ي پشتي (محتوي نورون‌هاي حسي)

26)   در ريشه ي پشتي نخاع، دندريت، جسم سلولي و آكسون نورون هاي حسي قرار دارند.

27)   در ماده‌ي خاكستري نخاع، جسم سلولي نورون هاي حركتي و نورون‌هاي رابط قرار دارند.

28)   در ريشه‌ي شكمي نخاع، آكسون نورون حركتي وجود دارد.

29)   پرده‌ي مننژ سه لايه‌اي در پستانداران وجود دارد و وظيفه‌ي آن حفاظت و تغذيه‌ي بافت عصبي است.

30)   دستگاه عصبي پيكري دو نوع عملكرد دارد: ارادي (به وسيله‌ي نورون‌هاي حركتي كه محرك ماهيچه‌هاي اسكلتي هستند انجام مي‌شود) و غير ارادي (انعكاس‌هاي نخاعي)

31)   دستگاه عصبي خودمختار دو بخش دارد: اعصاب سمپاتيك و اعصاب پاراسمپاتيك

اعصاب پاراسمپاتيك : باعث برقراري حالت آرامش و انجام فعاليت‌هاي عادي بدن مي‌شود مانند كاهش فشار خون و ضربان قلب و آغاز فعاليت‌هاي گوارشي

اعصاب سمپاتيك : باعث ايجاد حالت آماده‌باش در بدن مي‌شود. مثل افزايش فشار خون ، ضربان قلب، تنفس و هدايت جريان خون به قلب و ماهيچه‌هاي اسكلتي

32)   بافت ماهيچه‌ي صاف از سلول‌هاي رشته‌اي و غيرمنشعب ساخته مي‌شود. درون شبكه‌ي ساركوپلاسمي آن‌ها مقدار زيادي ذخيره‌ي كلسيم وجود دارد. فعاليت اين ماهيچه‌ها توسط اعصاب خودمختار صورت مي‌گيرد.

33)   همه‌ي اعمال بدن يك فرد با آسيب به مخچه غير دقيق انجام نمي‌شوند مثل انعكاس‌هاي نخاعي.

34)   در انعكاس زردپي زير زانو، نورون حركتي كه از طريق نورون رابط پيام عصبي مربوط به توقف حركت را دريافت مي‌كند، با ماهيچه‌ي عقب ران (دوسر) سيناپس دارد. نورون حركتي كه مستقيما از نورون حسي پيام عصبي حركت را دريافت مي‌كند، با ماهيچه‌ي جلوي ران (چهارسر) سيناپس دارد.

35)   در انعكاس زردپي زير زانو مجموعا چهار نورون وجود دارد: يك نورون حسي، يك نورون رابط، دو نورون حركتي

36)   سلول‌هاي عصبي جانوران مختلف از نظر عملكرد بسيار به هم شبيه هستند اما در سازمان‌يافتگي عصبي با هم تفاوت دارند.

37)   در ميان جانداران هيدرشبكه‌ي عصبي دارد و فاقد مغز و طناب عصبي است. پلاناريا كه از كرم‌هاي پهن است دو طناب عصبي موازي در دو طرف بدن خود دارد كه اجتماعي از رشته‌هاي عصبي آكسون و دندريت است و فاقد جسم سلولي مي‌باشد.

38)   در بي‌مهره‌ها مانند بندپايان، طناب عصبي شكمي با تعدادي گره (محتوي جسم سلولي نورون‌ها) و در مهره‌داران، طناب عصبي پشتي (نخاع) وجود دارد. در نخاع مهره‌داران جسم سلولي نورون‌ها در بخش خاكستري و رشته‌هاي عصبي در بخش سفيد وجود دارند.

 

39)   در حشرات مغز از چند گره ي به هم جوش خورده تشكيل شده است، طناب عصبي شكمي در هر قطعه از بدن داراي يك گره‌ي عصبي اسا، هر گره فعاليت‌هاي آن بخش را كنترل مي‌كند.

40)   چين‌خوردگي‌هاي قشر مخ به ترتيب در انسان، وال و ساير پريمات‌ها بيشتر از ديگر مهره‌داران است.

 

[ شنبه 4 مرداد1393 ] [ 10:25 ] [ مصطفی کریمی ]
تاثیر معدل امتحانات نهایی موضوعی است که بیش از 90% دانش آموزان با تصوری کاملا اشتباه و دیدی مبهم به آن می نگرند!
بسیاری به اشتباه بر این گمان اند که به طور مثال اگر در امتحان نهایی در درسی نمره ی 10 را کسب کرده اند به معنای کسب نیمی از تاثیر معدل (25%) یا همان 12.5% آن درس در کنکور است!!
اما این تصور جز خیالی واهی نیست! چرا که این نمرات نیز همانند نمرات هر آزمون استاندارد دیگری تراز می شوند.
نکته ی اول اینکه تاثیر معدل به صورت درس به درس اعمال می شود. دوم اینکه همانطور که ذکر شد این تاثیر به این معنا نیست که اگر مثلا کسی در امتحان نهایی نمره ی 14 را در درس ریاضی کسب کرده است (70 از 100 یا 70% نمره 20) از 25% این درس در کنکور 70% (هفتاد درصد 25 درصد : 17.5%) را کسب کرده!! بلکه در حقیقت سازمان سنجش آموزش و پرورش این نمرات را (نمرات هر درس را به طور جداگانه) همانند کنکور تراز می کند. (چیزی شبیه تراز های هر درس در آزمون های کانون که بسته به درجه سختی و میانگین درصد دانش آموزان در آن درس تراز ها متفاوت هستند)
بسیاری از دانش آموزان اصلا نمی دانند که تراز چیست و از کجا آمده است و با مفهوم آن آشنا نیستند. سعی می کنم با چند مثال مفهوم تراز را ملموس تر کنم. اگر به کارنامه ی آزمون های کانون توجه کرده باشید می بینید که مثلا اگر در دو درس نمره (درصد) مشابهی کسب کرده باشید (مثلا دو درس ریاضی و دین و زندگی را 60% جواب داده باشید) مشاهده خواهید کرد که نمره ی تراز شما در این دو درس کاملا با هم متفاوت خواهد بود. (معمولا نمره ی تراز درس ریاضی با اختلاف زیادی نسبت به دین و زندگی بالاتر است) دلیل این موضوع هم کاملا مشخص است : اختلاف در میانگین درصد کل داوطلبان. به این معنی که درس سخت تر میانگین پاسخگویی کمتری هم دارد. (به طور مثال در یک آزمون که میانگین پاسخگویی درس ریاضی حدود 20% است و میانگین پاسخگویی به درس دین و زندگی 42% ، مسلما ترازی که نمره ی 60% درس ریاضی کسب می کند بسیار بالاتر از تراز درصد 60 دین و زندگی است)
در نمرات امتحان نهایی هم روال به همین صورت است. نمرات دانش آموزان را به وسیله ی فرمول پیچیده ای به تراز تبدیل می کنند. (برای به دست آوردن تراز یک درس به تمامی نمرات خام داوطلبان نیاز است)
سپس "نمره ی تراز" و نه نمره ی خام دانش آموز به میزان 25% تاثیر داده می شود. (مثلا اگر فردی در کنکور با درصد 50 درس شیمی ترازی معادل 9150 و در امتحان نهایی با نمره ی 14 تراز 7250 را کسب کند در صورت تاثیر 25% ی نمرات امتحان نهایی ، تراز نهایی به دست آمده در این درس توسط این شخص برابر خواهد بود با میانگین وزنی این دو تراز به طوری که به نسبت یک به سه به دست آید. یعنی تراز کنکور ضرب در سه بعلاوه ی تراز امتحان نهایی تقسیم بر چهار که در اینجا این عدد برابر است با 9150 ضرب در سه (27450) بعلاوه تراز امتحان نهایی (7250) که جمع این دو می شود 37400. این عدد تقسیم بر چهار برابر است با 8675 یعنی تراز نهایی درس شیمی کنکور این شخص پس از اعمال تاثیر نمره امتحان نهایی )
این به طور کلی "مفهوم" تراز بود.
برای درک بهتر و بیشتر این موضوع می توانید فرمول و نحوه ی به دست آوردن تراز را نیز مطالعه کنید.

روش محاسبه تراز در آزمون ها

 

بسیاری از داوطلبان کنکور در آزمون های آزمایشی شرکت می‌کنند اما در مورد مواد مندرج در کارنامه اطلاع دقیقی ندارند. از آنجا که درک صحیح اطلاعات موجود در کارنامه کمک زیادی به دانش آموزان و اولیاء آنها می‌کند در این مقاله به توضیح بعضی از این اطلاعات می‌پردازیم.

 

1. نمره خام*:

نمره خام شما به صورت درصد بیان می‌شود. می‌دانید که در کنکور برای جواب های اشتباه نمره منفی منظور می‌گردد. نمره خام ممکن است منفی هم باشد. کمترین نمره خام 33/33- درصد است و مربوط به داوطلبی است که به تمام سؤالات پاسخ اشتباه داده است. در کنکور سراسری چنین افرادی هم دیده شده اند! آنها کسانی هستند که توان علمی ضعیفی دارند ولی فکر می‌کنند درس را بلد هستند. این افراد به طور شانسی به تست‌ها جواب نمی دهند بلکه خود را قانع می‌کنند و به تمام سؤالها با یک توجیه و توضیح مشخص، پاسخ اشتباه می‌دهند. بیشترین نمره هم 100 درصد است و مربوط به داوطلبی است که به تمام سؤالات پاسخ صحیح داده است. گر چه بسیاری از داوطلبان و اولیا به نمره خام توجه می‌کنند اما نمره تراز اهمیت بیشتری دارد.

 

2. نمره تراز*:

نمره تراز هر درس عددی است بین صفر و ده هزار ( البته چند سالی است که در کنکور سراسری به علت رتبه بندی راحت تر از مقیاس صفر تا سیزده هزار استفاده می‌شود. که البته در ماهیت نمره تراز تفاوتی ایجاد نمی کند. در نمره تراز نمره منفی وجود ندارد و داوطلبی که نمره خام او 33/33- شده است نمره ترازی حدود 1000 به دست می‌آورد. داوطلبانی که نمره تراز آنها بیش از 5000 باشد جزء نیمه قوی تر دانش آموزان هر درس می‌باشند.

اگر به کارنامه خود به دقت نگاه کنید مواردی را خواهید دید که نمره خام شما در یک درس بیش از درس دیگر است ولی نمره ترازتان در آن درس کمتر شده است. اگر نمره خام شما در یک درس 85 درصد باشد نباید فوراً خوشحال شوید شاید سؤالها ساده بوده و نمره اکثر داوطلبان در حد شما یا بهتر از شما باشد. همچنین اگر در یک درس نمره خام 30 درصد به دست آوردید باز هم ناراحت نشوید. شاید سؤالات دشوار بوده و بیشتر داوطلبان هم مثل شما نمره پائینی به دست آورده باشند. بیشتر مواقع داوطلبانی را می‌بینیم که کارنامه کنکور خود را اشتباه بررسی می‌کنند.آنها وقتی متوجه می‌شوند که مثلاً در درس ادبیات نمره خام 65 درصد به دست آورده اند و در درس ریاضیات نمره خام 40 درصد کسب کرده اند تصور می‌نمایند که به درس ادبیات بهتر از ریاضی پاسخ داده اند. در صورتی که ممکن است نتیجه کاملاً برعکس باشد و باید به نمره تراز توجه نمایند. رتبه کل شما هم در کنکور سراسری بر اساس نمره تراز شما به دست می‌آید، نه بر مبنای نمره خام! همانطور که قبلاً اشاره شد هر چه نمره تراز شما از 5000 بزرگ تر باشد شما در آن درس وضعیت بهتری دارید. ضمناً به کمک نمره تراز می‌توانید وضعیت خود را در آزمون های مختلف نیز مقایسه کنید. اگر می‌خواهید بدانید که به تدریج در درس هایتان پیشرفت می‌کنید یا خیر به نمره تراز توجه نمائید. نمره تراز معیار دقیق تری برای ارزیابی وضع آموزشی شماست و رتبه شما بر مبنای معدل نمرات تراز دروس مختلف ( تراز کل* ) مشخص می‌شود.

سؤال: نمره تراز فردی که نمره خام صفر و فردی که نمره خام 100 کسب کرده چقدر است؟ جواب: البته جواب این سؤال بستگی به شرکت کنندگان دارد اما به ترتیب چیزی حدود 4000 و 9000 خواهد بود.

   

*نحوه محاسبه نمره خام:

100 × = نمره خام
 

* نحوه محاسبه نمره تراز:

نمره خام : x، میانگین: x،انحراف استاندارد: S،تعداد شرکت کنندگان: N، نمره تراز:T

* نحوه محاسبه تراز کل:

... + = تراز کل
 
[ یکشنبه 29 تیر1393 ] [ 22:41 ] [ فرهاد نورمحمدی ]
1= حسن محمدی : چهارم تجربی: 6622

2- احمدرضا زمانی: سوم تجربی:6547

3- علیرضا رهبر : ششم دبستان: 6121

4- علی چولکی: چهارم تجربی: 5803

5- رضا کاظمی: سوم تجربی: 5559

6- امیرحسین خانی : سوم تجربی: 5554

 

توجه: از تمامی دانش آموزان پسر به خاطر گرمای زیاد حوزه آزمون عذر خواهی می کنیم. درضمن به اطلاع می رساند مثل آزمون امروز دقیقا مطابق وقت داده شده ؛ پاسخ برگ ها جمع اوری می شوند بنابراین در تمامی آزمون ها یه ربع زودتر در محل آزمون حاضر شوید.

 

خاطر نشان می شود که چون این آزمون تعیین سطح بود و شامل کل کتاب  پایه تحصیلی سال قبل بود و نیز اکثر دانش آموزان غایب بودن  تراز های بالای 5500 رو بعنوان تراز برتر اعلام کردیم ولی در آزمون های بعدی تراز بالای 6000 بعنوان تراز برتر شناخته می شود

[ جمعه 27 تیر1393 ] [ 16:59 ] [ مصطفی کریمی ]
1- زهرا رستمی : سوم تجربی : 6431

2- ساینا حیدری: چهارم دبستان : 5553

3- شکیلا غلامی : سوم تجربی: 5535

4- زهرا احمدی: دوم تجربی : 5507

[ جمعه 27 تیر1393 ] [ 16:51 ] [ مصطفی کریمی ]

قابل توجه کنکوری های عزیز

 

 

در فاصله این یکی دو هفته از آغازبرنامه تابستان 93، خیلی از دانش آموزان (پسران) سوالاتی رو درباره اینکه کدوم کتابا (منابع کنکوری و تستی) رو واسه کنکور بخونیم  ازم پرسیده  شد که تا حد امکان و آگاهی اینجانب، بهشون اطلاعات لازم در این زمینه داده شد. اما بد نیست بدونید که بعضی از درس ها رو نیز می تونیم از روی جزوه های جمع و جوری که در دنیای مجازی در اختیار شماها قرار می دهند بخونید و کلی استفاده ببرید. در این پست نمونه ای از این جزوات در اختیارتان قرار داده می شودد.

 

1- جزوه  خلاصه و چکیده تکنیک های دین و زندگی 3 و پیش (دست نویس) ؛ تهیه شده توسط داوطلب کنکور با رتبه زیر 100)

برای دانلود  این جزوه لطفاً  اینجا کلیکنمائید.

لطفا به روش خلاصه نویسی این جزوه توجه داشته باشید ( به این روش خلاصه نویسی کنید)

 

2- جزوه گزیده تاریخ ادبیات سال های دوم، سوم و چهارم عمومی ؛ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.

 

3-  جزوه آرایه های ادبی  ( ویژه تمام گروه های آزمایشی ) ؛ برای دانلود  اینجا کلیک نمائید.

 

توجه: فقط به تعداد دفعات دانلود شده از زمان انتشار مطلب توجه نمائید.


برچسب‌ها: دانلود جزوه های بسیار مفید برای کنکوری ها
[ جمعه 20 تیر1393 ] [ 11:55 ] [ مصطفی کریمی ]

چگونه برای موفقیت در کنکور  آماده بشویم؟

 

راهنمایی برای داوطلبان کنکور سراسری و دانش آموزان دبیرستانی

 

جزوه ای شامل :

 

 

ü  روش مطالعه صحیح (کلی)

ü  روش مطالعه دروس دبیرستان ( درس به درس)

ü  فنون تست زنی، خلاصه نویسی و دوره  برای دروس توصیفی و تحلیلی

ü  نحوه ی رعایت تعادل در مطالعه داوطلبان کنکوری

ü    روش خلاصه نویسی درس ها

 

این جزوه پارسال 670 بار دانلود شده پس

برای دانلود فایل pdf  این جزوه لطفا روی جمله ذیل کلیک نمائید:

 

 «چگونه برای موفقیت در کنکور  آماده بشویم؟»

 

 

بعد از دانلود و مطالعه جزوه لطفا نظرات خود  را درباره آن اعلام نمایید

اگر در دریافت فایل مشکلی وجود داشت لطفا ما رو در جریان بذارید

باتشکر


برچسب‌ها: چگونه برای موفقیت در کنکور درس بخوانیم
[ چهارشنبه 18 تیر1393 ] [ 17:45 ] [ مصطفی کریمی ]

به نام خدای بخشنده و مهربان!

خلاصه نویسی یکی از مهم ترین مراحل روش مطالعه  pQrst میباشد که در این مجال کوتاه میخواهیم کمی راجع به ان صحبت کنیم و توضیح دهیم!

ذهن انسان به صورت ذاتی از تکرار متنفر هست! و برای اینکه درد این تکرار را کمی کمتر کنیم به خلاصه نویسی روی می آوریم! تا در دفعات بعدی که میخواهیم درسی را برای تسلط زیاد مرور کنیم ذهن ما توان بیشتر و بهتری برای بازیابی اطلاعات از حوضچه فراموشی داشته باشد!

اما خلاصه نویسی روش های مختلفی دارد که یاد گیری این روش ها میتواند شمارا در امر تسلط بر مباحث درسی بسیار یاری کند!

در این مقاله سعی میکنم روش خلاصه نویسی تکنیکی  به سبک دانش اموزان انسانی رو کمی توضیح و تشریح کنم! بدون شک شما هم با استفاده از این تکنیک ها میتوانید نتیجه دلخواه خودرا در امر مرور کسب کنید!(شما دانش اموز تجربی ریاضی هم میتوانید از این مقاله بهره ببرید)

دروس علوم انسانی با توجه به حجیم بودن مطالب با خلاصه نویسی میانه چندان خوبی ندارد! و به طور مثال درسی مثل تاریخ و جغرافیا را اگر بخواهیم خلاصه نویسی کنیم باید تمام مطلب را مشق وار بنویسیم! اما در اینجا میخواهیم تکنیک هایی را بررسی کنیم که این عمل را با حجم بسیار کم و بازدهی بسیار بالا برای شما انجام دهد!

برای شروع پیشنهاد میکنم چند ورقه a4 یا یک دفتر خلاصه نویسی تهیه کنید! چون خلاصه نویسی ها در دوران جمع بندی بسیار راه گشای شما شما خواهد بود

1- (اصول خلاصه نویسی)

شاید در نگاه اول در مواجهه با حجم عظیم یک کتاب چند صد صفحه ای بسیار از خلاصه کردن ان نا امید شوید!

اما نکته جالب اینجاست که بیش از 70%مطالب این کتاب را کلمات ربط!جملات مرتبط دهنده و …. تشکیل میدهد و بهتر است بگوییم بسیاری از جملات ان به درد نخور است!

به طور مثال متن درس 6 دین و زندگی سه را با هم میخوانیم!

تشیع و وحدت مسلمانان!

(شناخت جایگاه شیعه در تاریخ اسلام و تبیین علمی و تاریخی حقانیت آن نباید ما را از مسئله ی مهم و حیاتی یعنی حفظ وحدت مسلمانان و تلاش برای سربلندی ،عزت،استقلال و حفظ منافع آن غافل کند: باورهای مشترک فراوان،مانند اعتقاد به خدا ، پیامبر(ص) ،قرآن،قیامت و … زمینه ساز وحدت بین ما مسلمانان است؛ به همین دلیل حفظ و تقویت وحدت بین شیعه وسنی و مبارزه با عوامل و برنامه های تفرقه انگیز یکی از اصول راهبردی انقلاب اسلامی است که هوشیاری و بیداری همگان را می طلبد.)

 

کلماتی که زیرشان خط میکشم به درد نخور هستند!

خوب چند مثال میزنم تا بقیه مطلب را خودتان بگیرید!

شیعه مگر جزء دین یهودیت است؟ شما از کودکی هزاران بار شنیده اید که شیعه و سنی مسلمان هستند! پس چه لزومی دارد که کلمه اسلام در میان باشد؟

مهم و حیاتی مگر هم معنی نیستند؟ چه لزومی دارد حیاتی باشد!

ما مسلمانان! منظورش شیعه و سنی نیست مگر؟ پس چرا ما مسلمانان باید باشد؟

 

و…..

همانطور که مشاهده کردید بسیاری از کلمات به درد نخور بودند! و ما توان حذف ان ها را داریم!

حالا سوال پیش می آید چطوری این متن تقریبا سنگین را خلاصه نویسی کنیم! با من ادامه دهید!

شناخت جایگاه شیعه  و تبیین علمی و حقانیت ان= (عدم غفلت) از مسئله مهم حفظ وحدت مسلمانان و تلاش برای سربلندی،عزت،و حفظ منافع!

موارد مشترک میان شیعه و سنی(اعتقاد به خدا،پیامبر،قران و قیامت) زمینه ساز    وحدت!

حفظ وحدت و مبارزه با عوامل تفرقه و بیگانه اصل راهبردی انقلاب اسلامی

شما تونستید چندین خط سنگین رو در 3 خط خلاصه کنید طوری که ذهن شما توان بهترین برای درک این مطالب داشته باشد!

یکی از مشکلات کتاب درسی این است که مطالب را به صورت طبقه بندی شده وارد کتاب نکرده! و صد درصد! یکی از دلایل محبوبیت کتاب های کمک اموزشی این است که متن را بصورت طبقه بندی شده و موضوعی وارد کتاب کرده!

خوب تا اینجا کمی با اصول خلاصه نویسی اشنا شدیم! و فهمیدیم که تمام کلمات یک متن مهم نیستند!

 

2- (تکنیک رمز گذاری در خلاصه نویسی)

تکنیک رمز گذاری را اکثر قریب به اتفاق بچه ها یاد دارند! و از آن استفاده میکنند اما ما میتوانیم از این تکنیک در خلال خلاصه نویسی هم استفاده بکنیم! و متن را خیلی اسوده به خاطر بسپاریم! متنی از کتاب تاریخ ایران و جهان دو (رشته انسانی ) را می آوریم!

ایلام نام خود را مدیون تورات و برخی گل نوشته های میان دورود است.

این سرزمین شامل:
دشت خوزستان و استان های فارس و بوشهر و قسمت هایی از کرمان و لرستان و کردستان است
که مردم آن دامدارو کشاورز بودند.
بیشترین اطلاعات تاریخی تمدن ایلام از شوش است.
دشت شوش حاصل خیزیش مدیون جریان رود دز است و انبار واقعی گندم و میوه و محل تلاقی راه های مهم آن زمان بوده.
ایلامی ها کشورشان را هل تمتی یعنی سرزمین خداوند مینامند
این تمدن به ایالاتی تقسیم میشد که هرکدام مستقل بودند اما به هنگام حمله همسایگان متحد میشدند.شاهان ایلام برای جلوگیری از جدا شدن ایالات به پیوند های خانوادگی وفادار میماندند.”

 

خوب شاید در نگاه اول حفظ کردن دشت خوزستان فارس بوشهر و… برایتان سخت باشد!

خوب تقصیری هم ندارید مغز وقتی با یک متن در هم ور هم برخورد میکند تمایلش برای درک ان خیلی کم است!(دلیل بی علاقه بودن بعضی ها به روزنامه)

حالا من بهتون ثابت میکنم که میشه این متن طولانی رو در طول چند خط طبقه بندی شده! و دوست داشتنی برای ذهن شما خلاصه کنم که ذهن شما اون رو به ساده ترین صورت ممکن یاد بگیره!

همان تکنیک بالایی را به کار میگیریم!

ایلام  نام  تورات- گل نوشته میان دو رود

شامل (فک بلخ) مردمش  دامدار و کشاورز بیشترین اطلاعات شوش! حاصلخیزی شوش     رود دز،انبار گندم،تلاقی راه های مهم!

نام ایلام  هل تمتی(سرزمین خدا) ایالات مستقل اما متحد در هنگام جنگ    پایدار ماندن به پیوند خانوادگی جلوگیری از تقسیم ایالات!

(رمز گشایی)(ف (فارس) ک(کرمان)ک(کردستان)ب(بوشهر)ل(لرستان)خ(خوزستان)

چقدر متن دوست داشتنی و خلاصه شد؟ و چقد راحت؟

ما چندین خط به ظاهر سخت رو با اسامی گوناگون تونستیم طوری خلاصه کنیم که به راحتی توان حفظ کردن ان را داشته باشیم!

امیدوارم تا بدینجا با دو مثالی که زدم متوجه شده باشید که دروس حجیم هم توان خلاصه شدن را دارند! به شرط اینکه در متن های طولانی و حجیم فقط کلمات کلیدی را یاد داشت کنیم و زیر ان ها خط بکشیم!

3- (اصول رنگ ها در خلاصه نویسی)

شاید عنوان فصل شمارا کمی متعجب کرده باشد! ولی واقعیت این است که در خلاصه نویسی نمیتوان تمام جمله هارا با یک رنگ نوشت! برای اینکار چند خودکار تهیه کنید و گوشت و استخوان را از هم جدا کنید!

ارزش کلمات کلیدی بسیار بیشتر از کلمات مرتبط دهنده هستند! و شما باید توان این را داشته باشید که کلمات مهم را با خودکار مثلا صورتی یا بنفش بنویسید و نکات وصل دهنده را با خودکار ابی!

پس تمام خلاصه نویسی نباید تک رنگ باشد!

 4- (خلاصه کردن دروس مفهومی و سنگین)

کار ما در دروس محاسباتی مثل منطق و ریاضی و دیفرانسل و …. خیلی راحت تر از کار ما در دروس عمومی و حفظی هست!

چون با یک فرمول میتوان هزاران سوال را جواب داد!

در دروس حلیاتی نیازی نیست شما تمام مثال هارا بیاورید! یک مثال که شامل تمامی مبحث شود بس است!

فرمول را مینویسید و مثالی ترکیبی که شامل تمام فرمول باشد مینویسید! به طور مثال!

تعاریف مختلف در منطق(حد تام-حد ناقص-رسم تام-رسم ناقص)

ایا لازم هست که برای هر کدام مثالی بزنید؟ خیر! بعد از نوشتن فرمول انها مثالی اینچنین میزنیم!

انسان را در حد تام-حد ناقص-رسم تام-رسم ناقص معرفی کنید!) با این مثال شما تمام مبحث را مرور میکنید!پس لازم نیست برای هر کدام مثال جدا گانه ای طرح کنید!

به طور مثال در ریاضی!

برای مثال! فرمول دلتا یا همان b2-4ac و در ادامه  لازم نیست شما سوالی طرح کنید که یک بار جوابش در فرمول اول تمام شود و یک بار همراه با دومی!

مثالی طرح کنید که هر دو را شامل شود! و با حل یک تست هر دورا مرور کرده باشید!

5-

فصل 5 را فصلی در نظر گرفتم برای شما پر از مطالب جذاب پس با دقت با من ادامه دهید!

از کودکی ما در کاغذ های سفید و بی رنگ درس خواندن را یاد گرفتیم و ساعت ها مطالعه کتاب ها با این رنگ مارا خسته کرده!(دلیل روی اوردن انتشارات های مختلف به کاغذ های کاهی مدلی)

پس بهتر است در خلاصه نویسی از کاغذ های آ4 رنگی بهره ببریم تا تمایل ما برای خواندن زیاد شود!

نکته دوم اینکه جزوه تهیه کنیم! روی هم گذاشتن و یک میخکوب زدن بر روی چند کاغذ خلاصه نویسی شده و روی ان با خط خوش نوشتن خلاصه نویسی فلان درس از شما چیزی کم نمیکند! پس به خودتان روحیه دهید که شما هم میتوانید جزوه نویس معتبری شوید!

نکته سوم! و مهم! خلاصه نویسی را در مرور دوم و سوم انجام دهید! مبادا در مطالعه اول خلاصه نویسی کنید که در ان زمان شما هرچیزی را که میخوانید باید بنویسید!

نکته چهارم ، از خلاصه نویسی های خود عکس بگیرید و بک گراند کامپیوتر خود کنید و همچنین در گوشی ذخیره کنید و هرجا که بیکار شدید در مترو،اتوبوس،تاکسی، بر ای مرور سریع از ان ها استفاده کنید!

(برای این کار از فلش کارد هم میتوانید استفاده کنید! اما هیچ چیز جای نوشته خود شمارا نمیدهد)

نکته پنجم و اخر و طولانی( به جرات میتوان گفت خلاصه نویسی مهم ترین اصل درس خواندن تکنیکی میباشد! برایتان جالب هست که بدانید یکی از دوستان که زیست کنکور را بالای 90 درصد زد زیست را فقط در 30 صفحه خلاصه کرده بود؟)

یا برای شما جالب هست که بدانید یکی از دوستان از منطق وفلسفه 7 صفحه ای 18 گرفت؟

بلی! خلاصه نویسی مهم ترین رکن درس خواندن هست! و درس بسیار با خلاصه نویسی میتواند لقب اسان بر خود گیرد

درس خواندن اسان است خیلی هم اسان است! اما به شرط اینکه تکنیک رو بلد باشیم!

شاید هر دو نفری که در حال غرق شدن در دریا باشند خیلی تلاش کنند! ولی ان که شنا بلد باشد نجات پیدا میکند! چه بسا دوست شما روزی 15 ساعت مطالعه کند و غرق شود!

و شما با فراگیری این تکنیک ها روزی 5 ساعت مطالعه کنید و نجات یابید!کسی چه میداند!

شما با تکنیک خلاصه نویسی میتوانید دروس خودرا تا روز کنکور بار ها و بارها مرور و دوره کنید! و روز کنکور هیچ چیزی فراموش شما نشود!

[ چهارشنبه 18 تیر1393 ] [ 17:22 ] [ مصطفی کریمی ]
 

1- خواندن بدون نوشتن: این روش، روشی نادرست برای مطالعه است. مطالعه فرايندي فعال و پوياست و براي نيل به اين هدف بايد از تمام حواس خود براي درك صحيح مطالب استفاده كرد. بايد با چشمان خود مطالب را خواند، در زمان مورد نياز مطالب را بلند بلند ادا كرد و نكات مهم را يادداشت كرد تا هم با مطلب مورد مطالعه درگير شد و حضوري فعال و همه‌جانبه در يادگيري داشت و هم در هنگام نياز، خصوصاً قبل از امتحان، بتوان از روي نوشته‌ها مرور كرد و خيلي سريع مطالب مهم را مجدداً به خاطر سپرد.

2- خط كشيدن زير نكات مهم: اين روش شايد نسبت به روش قبلي بهتر باشد ولي روش كاملي براي مطالعه نيست؛ در اين روش بعضي افراد به جاي آن‌كه تمركز و توجه بر روي يادگيري و درك مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خط كشيدن روي نكات مهم مي‌شود. روش صحيح خط كشيدن زير نكات مهم به اين صورت است كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كاملاً درك كنند و سپس زير نكات مهم خط بكشند نه آن‌كه در كتاب دنبال نكات مهم بگردند تا زير آن خط بكشند.

3- حاشيه‌نويسي: اين روش نسبت به دو روش قبلي بهتر است ولي باز هم روشي مناسب براي درك عميق مطالب و خواندن كتاب‌های درسي نيست ولي مي‌تواند براي يادگيري مطالبي كه از اهميت چنداني برخوردار نيستند مورد استفاده قرار گيرد.

4- خلاصه‌نويسي: در اين روش شما مطالب را مي‌خوانيد و آن‌چه را درك كرده‌ايد به صورت خلاصه در دفتري يادداشت مي‌كنيد كه اين روش براي مطالعه مناسب است و از روش‌هاي قبلي بهتر است؛ زیرا در اين روش ابتدا مطالب را درك كرده، سپس آن‌ها را يادداشت مي‌كنيد اما باز هم بهترين روش براي خواندن نيست.

5- تهیه‌ی کلیدواژه: این روش، روشي بسيار مناسب براي خواندن و نوشتن نكات مهم است. در اين روش شما پس از درك مطلب، نكات مهم را به صورت کلیدواژه يادداشت مي‌كنيد و كلمه‌ی كليدي، كوتاه‌ترين و راحت‌ترين و بهترين و پرمعني‌ترين كلمه‌اي است كه با ديدن آن، مفهوم جمله برای‌تان تداعي شده و به خاطر آورده مي‌شود.

6- خلاقيت و طرح شبكه‌اي مغز: اين روش بهترين شيوه براي يادگيري، خصوصاً فراگيري مطالب درسي است. در اين روش مطالب را مي‌خوانيد؛ پس از درك حقيقي آن‌ها نكات مهم را به زبان خودتان (نه به صورت جملات كتابي) و به صورت كليدواژه يادداشت مي‌كنيد و سپس كلمات كليدي را بر روي طرح شبكه‌اي مغز مي‌نويسيد (در واقع نوشته‌هاي خود را به بهترين شكل ممكن سازمان‌دهي مي‌كنيد و نكات اصلي و فرعي را مشخص مي‌كنيد) تا در دفعات بعد به جاي دوباره‌خواني كتاب، فقط به طرح شبكه‌اي خود مراجعه كنید و با ديدن كلمات كليدي نوشته‌شده بر طرح شبكه‌اي مغز، آن‌ها را خيلي سريع مرور كنيد. اين روش درصد موفقيت تحصيلي شما را تا حدود بسيار زيادي افزايش مي‌دهد و درس خواندن را بسيار آسان مي‌كند و بازده مطالب را افزايش مي‌دهد.

[ جمعه 13 تیر1393 ] [ 23:26 ] [ مصطفی کریمی ]
این روزها در مدارس بحث کنکور بسیار داغ و به تبع آن مشاوران مشغله کاری زیادتری دارند.  باتوجه به اینکه بیشتربن سوالات دانش آموزان در رابطه با تاثیر معدل در کنکور می باشد لازم دانستم که مطالبی را در این خصوص اشاره نمایم:

نحوه محاسبه 25%تأثیر دروس نهایی چگونه است؟

میانگین وزنی که این همه از آن بحث می شود چیست؟

معدل تأثیر دارد یا دروس نهایی؟

تفاوت این دو در چیست ؟ و کدام یک به نفع دانش آموزان است؟

نمرات دروس پیش دانشگاهی تأثیر دارد یا نه ؟

کسانی که دروس نهایی ندارند چگونه نمره آنان محاسبه می شود؟

اما آنچه مشخص است رسیدن به جواب این سؤالات از مهمترین دغدغه های دانش آموزان و اولیای آنان است . پس ضروری دانستم که اطلاعات و تجربیات خویش را جهت استفاده سایر دانش آموزان ،اولیا، دبیران و همکاران مشاوردر این پست قرار دهم.

داوطلبان کنکور 92 به دو دسته تقسیم می شوند.

الف – دیپلم های قبل از سال 84 که امتحان نهایی نداده اند، برای این گروه فقط نمره اکتسابی کنکور محاسبه و سپس رتبه کل آنان معلوم می شود.
ب – دیپلم های بعد از سال 84 که امتحان نهایی داده اند، برای این دسته آن چه در روز کنکور جواب می دهند  سهم 75 درصدی از نمره کل را به خود اختصاص می دهد و معدل کتبی نهایی آنان به صورت نمرات تراز شده هم سهم 25 درصدی را به خود اختصاص می دهد.

که نحوه محاسبه این سهم را با مثالی تشریح می کنم.

فرض کنید شما دانش آموز سال چهارم رشته تجربی داوطلب کنکور91  هستید و در امتحانات نهایی خرداد سال 91 در دروس ادبیات نمره 17 ، زبان فارسی نمره 15 و آرایه های ادبی نمره 13 گرفته اید و در روز کنکور هم به 40 درصد سؤالات ادبیات پاسخ داده اید پس :

الف – ابتدا میانگین وزنی دروس نهایی شماکه  حاصل جمع نمرات کسب شده در امتحانات نهایی تقسیم بر تعداد این دروس  است  محاسبه می شود.  (۱۷+۱۵+۱۳) تقسیم بر ۳ مساویست با ۱۵ 

این نمره 15 را شما از 20 نمره کسب کرده اید پس سهم درصدی نمره 15  از 25 درصد تاثر کنکور محاسبه می شود. که برابر است با  نمره  18.75

روز کنکور  هم شما از 100 درصد نمرات درس زبان وادبیات فارسی ، 40 درصد را بدست آورده اید که سهم  75درصدی نمره 40 درصدی شما محاسبه می شود .  که برابر است با ۳۰

پس نمره کل شما در درس زبان و ادبیات فارسی حاصل جمع این دو عدد  یعنی 75/48 اعلام  می شود. 

                                                                   48.75=۳۰ + 18.75

همان گونه که مشاهده می کنید نمره 40 درصدی پاسخ های صحیح شما در روز کنکور با تأثیر 25درصدی نمرات دروس نهایی به 48.75 افزایش یافته است یعنی به میزان 8.75 نمره بالاتر از آنچه در روز کنکور کسب کرده اید.
 این مثال به خوبی نشان می دهد که هر چه نمرات و معدل دروس نهایی دانش آموزی بالاتر باشد افزایش درصدی نمرات کنکور  او بیشتر بوده و به  تبع آن موفقیت و قبولی در کنکور برای او سهل تر خواهد بود.

پس میانگین وزنی برای چند کتاب می باشد که زیرگروه یک درس می باشند ( مثال بالا)

اما فرض کنید که شما دانش آموز سال چهارم رشته تجربی می باشید که در امتحانات نهایی خردادماه در درس زیست شناسی نمره 17 کسب نمودین که سهم درصدر نمره 17 از 25 درصد آزمون کنکور برابر با 21.25 می باشد و اگر شما در کنکور 92 به 40 درصد سوالات پاسخ داده باشید نمره درصد زیستشناسی از 75 درصد باقیمانده شما برابربا 30 درصد می باشد که در مجموع درصد درس زیست شناسی شما در کنکور برابر است با

21.25+30 =51.25

 

این که معدل تأثیر دارد یا دروس نهایی و تفاوت این دو در چیست ؟

اشاره کرده ام که نمرات تک تک دروس نهایی به صورت نمرات تراز شده محاسبه  می گردد و اگر قرار بود که فقط معدل نمرات تأثیر داشته باشد همه درس ها به یک دید نگاه شده و خراب کردن یک درس بر روی همه دروس کنکور تأثیر منفی می گذاشت که برای جلوگیری از این اتفاق سوء نمرات هر درس به جای معدل اعمال شده و بصورت نمره تراز در زیر گروه ها هم تأثیر مستقیم گذاشته تا حقی از کسی ضایع نشود و اگر چنانچه کسی درسی را خراب کرده و یا نمرات کتبی او در درسی پایین باشد ضرر آن فقط متوجه همان درس شود.پس اعمال تأثیر نمرات دروس به نفع دانش آموزان خواهد بود.

در سال جاری نمرات دروس پیش دانشگاهی هیچ گونه تأثیری در کنکور نخواهد داشت.

ولی آنچه مسلم است میزان داشتن تسلط بیستر بر دروس پیشدانشگاهی برابر است با جواب دادن درصد های بالایی از سؤالات کنکور، چرا که  سؤالات دروس پیش دانشگاهی همواره بیش از حدود 45 درصد از سؤالات آزمون سراسری را به خود اختصاص می دهد.

 

در صورت داشتن سوالات دیگر در قسمت نظرات اعلام کنید یا به کانون مراجعه نمایید

باتشکر مصطفی کریمی

 

[ پنجشنبه 12 تیر1393 ] [ 19:59 ] [ مصطفی کریمی ]

برنامه‌ریزی صحیح یعنی استفاده از لحظه لحظه‌ی زندگی. هیچ هدفی هر چند به ظاهر بزرگ و دست‌نیافتنی باشد وجود ندارد که با برنامه‌ریزی صحیح قابل رسیدن نباشد. مهم‌ترین اصول برنامه‌ریزی عبارت‌اند از:

1- برنامه‌‌ریزی باید به حد کافی انعطاف‌پذیر باشد؛ یعنی در آن یک‌سری ساعات آزاد باشد که به درس‌های اختصاص داده نشود تا در صورت پیشامدهای غیر منتظره بتوان به جبران ساعات از دست رفته پرداخت و عقب‌ماندگی‌های به وجود آمده را در آن ساعات جبران کرد.

2 – برنامه‌ریزی باید فردی و بر اساس خصوصیت‌های ویژه و نقاط قوت و ضعف هر فرد باشد؛ یعنی برنامه‌ی شما فقط مختص خود شماست.

3- در برنامه‌ریزی درس‌هایی که پشت سر هم قرار می‌گیرند از نظر موضوع تفاوت بیش‌تری باید داشته باشند و درس‌های مشابه پشت سر هم خوانده نشود؛ مثلاً ریاضی و فیزیک با هم خوانده نشوند.

4- افزودن بر ساعات درسی و پیشرفت به صورت پله پله صورت گیرد نه به صورت حرکت موشکی یا سطح شیب‌دار. اگر یک روز 6 ساعت خواندید روز بعد نیازی نیست 10 ساعت بخوانید مثلاً نیم‌ساعت به ساعت مطالعه‌ی خود اضافه کنید.

5- عقبگرد گاهی اوقات اجتناب‌ناپذیر است و آن هنگامی است که به اندازه‌ی کافی روی پله‌ی پایین‌تر نمانده‌اید! یادتان باشد عقبگرد یک اتفاق طبیعی است نه یک فاجعه! اگر شما پله پله بر ساعت مطالعه‌ی خود نیفزایید دچار عقبگرد خواهید شد.

6- در عمل به برنامه‌ریزی هر وقت احساس خستگی کردید به یاد این جمله بیفتید: "نسیمی نیروبخش از پی هر خستگی می‌وزد! پس به پیش!"

واقعیت این است که هسته‌ی مرکزی هر موفقیتی را نظم تشکیل می‌دهد. شما هم می‌توانید با استفاده از این نکات و اجرای دقیق آن‌ها در دفتر برنامه‌ریزی بزرگ‌ترین موفقیت‌ها را برای خودتان رقم بزنید.

[ سه شنبه 10 تیر1393 ] [ 23:15 ] [ مصطفی کریمی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هدف از طراحی این وبلاگ ، ایجاد فضایی مناسب جهت اطلاع رسانی و مشاوره تحصیلی و کنکوری به دانش آموزان خوب شهرستان ایوان می باشد.
دانش آموزان گرامی می توانند سؤالات خود را در قسمت نظرات مطالب مطرح نمایند که در اولین فرصت به آنها پاسخ داده می شود.

آدرس نمایندگی: ایوان، خیابان امام (ره) - پایین تر از دبیرستان دخترانه کوثر - روبروی مدرسه چهارطبقه حضرت زینب کبری(س)
امکانات وب

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ